oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 1, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 2, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 3, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 4, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 5, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti

Oltáre súčasnosti 6, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 7, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 8, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 9, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 10x8cm

Oltáre súčasnosti 10, 2012, tuš na plátne, 10x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 10x8cm

Oltáre súčasnosti 11, 2012, tuš na plátne, 10x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 10x8cm

Oltáre súčasnosti 12, 2012, tuš na plátne, 10x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 8x8cm

Oltáre súčasnosti 13, 2012, tuš na plátne, 8x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 8x8cm

Oltáre súčasnosti 14, 2012, tuš na plátne, 8x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 8x8cm

Oltáre súčasnosti 15, 2012, tuš na plátne, 8x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 16, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 17, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 18, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 10x8cm

Oltáre súčasnosti 19, 2012, tuš na plátne, 10x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 10x8cm

Oltáre súčasnosti 20, 2012, tuš na plátne, 10x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 8x8cm

Oltáre súčasnosti 21, 2012, tuš na plátne, 8x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 8x8cm

Oltáre súčasnosti 22, 2012, tuš na plátne, 8x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 23, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 24, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 25, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 26, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 27, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

oltáre súčasnosti 2012 ink on canvas 15x8cm

Oltáre súčasnosti 28, 2012, tuš na plátne, 15x8cm.

Oltáre súčasnosti

Projekt pre výstavu Oltáre súčasnosti - Súčasné oltáre v Turčianskej galérii v Martine.

Môj oltár súčasnosti je vytvorený zo spomienok, z momentov zaznamenaných do zápisníka. Je to polička (oltárik), na ktorú som uložila svoje najvzácnejšie, najsilnejšie, najmilšie okamihy z ostatných dvoch rokov s dcérou.

Oltár chápem ako objekt, miesto, kam sa človek utieka, kam prináša obeť a prosí o niečo, alebo za niečo ďakuje. Oltár, ako príbytok boha.

Mojim oltárom súčasnosti je moje dieťa, ihrisko, miesto kde sa spolu hráme, sme. Tam prinášam "obeť", tam dúfam, prosím, verím, že budem dobrým rodičom, že moje dieťa vediem k samostatnosti, sebavedomiu, dobru, tam ďakujem za každú chvíľu prežitú spolu.