Maľba

Východiskom a inšpiráciou je pre mňa zážitok ticha, intimity okamihu, stíšenia. Oslovujú ma obyčajné zážitky, každodenné situácie, ktoré si všimnem len tak mimochodom. Miznúce tiene stromov, jazero, kŕdeľ vtákov. Pri cestovaní vlakom, električkou, alebo pri počúvaní muziky si robím zápisky, skicky, automatické kresbičky, vychádzajúce z podvedomia.

Fascinuje ma mimovoľný záznam, zdanlivo bezvýznamný, banálny v danom momente, ale ktorý nadobúda význam s odstupom času, v kontexte ďalších udalostí.

Tieto zápisky ukladám na plátno v nových súvislostiach a vytváram tak snové krajiny ako výseky nikde nekončiaceho priestoru. Výsledný obraz vzniká prekrývaním viacerých vrstiev, pričom každá vrstva ostane viditeľná v rôznej intenzite a reprezentuje transformovanú spomienku z mojej pamäte na daný okamih. Fascinuje ma prázdnota a „ticho“ detailu zväčšeného do obrovských rozmerov.